Tavoitat meidät parhaiten ohjaajien numerosta 045 133 77 58 (päivystys 24/7).

Nuorella on oikeus hänelle tärkeisiin, turvallisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hänellä on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä ihmisiä. Näitä tapaamisia me tuemme nuoren ja hänen kotinsa tilanteen mahdollistamalla tavalla. Yhteydenpito nuoreen voi tapahtua vierailuin, puhelimella, postitse tai muulla yhteisesti sovittavalla tavalla.

Nuorten omaohjaajat soittavat kuulumissoittoja kotiin säännöllisesti. Nuorilla on mahdollisuus käyttää Honkalyhdyn yhteydenpitovälineitä virka-aikana viranomaispuheluihin ja iltapäiväaikoina yhteydenpitoon läheisten kanssa.

Omaa puhelinta käytetään asiakasturvallisuuden vuoksi pääasiassa omassa huoneessa ja yleiset tilat rauhoitetaan henkilökohtaisilta yhteydenpitovälineiltä. Yhteydenpidossa ja oman puhelimen käytössä arvioidaan muun muassa yhteydenpidon vaikutusta nuoren toimintakykyyn. Omat puhelimet palautetaan yöksi suljettuina ohjaajien toimistoon ja yö rauhoitetaan levolle.

Perhehuone käytössä vierailujen yhteydessä

Vierailut sovitaan aina etukäteen hoito- ja kasvatushenkilökunnan kanssa. Honkalyhdyssä vanhemmilla on mahdollisuus yöpyä omassa vierastilaksi tarkoitetussa perhehuoneessa.