Honkalyhty on ympärivuorokautisen lastensuojelun laitoshoidon yksikkö. Olemme toimineet vuodesta 1992 alkaen, aluksi ammatillisena perhekotina ja kesästä 2017 alkaen laitoshoidon tarjoajana. Meillä on pitkäaikainen ja vankka kokemus lastensuojelun eri sektoreilta.

Niin yhtiön perustajilta kuin nykyiseltä työryhmältäkin löytyy kokemusta monenlaisista lastensuojelun toimintayksiköistä ja -malleista aina sijaisperheestä ammatilliseen perhehoitoon, lastensuojelun laitoshoitoon sekä poika- ja koulukodissa toimimiseen asti. Tunnistamme herkästi meille tulevien nuorten erityispiirteet ja -tarpeet. Toimimme niin, että meille sijoittuvat nuoret voivat kokea olonsa turvalliseksi ammattitaitoisten aikuisten kanssa.

Lasten ja nuorten tarvitseman hoidon, palvelut ja kuntoutuksen tuotamme pääosin talon sisällä työryhmän omin voimin. Lisäksi käytössämme on laaja verkosto eri kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilta tarvittaessa saamme lisätukea kasvatustyössämme.