Jokainen lapsi ja nuori on meille tärkeä. Honkalyhdyssä tuemme nuoria myönteisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin. Autamme lastasi ottamaan vastuuta oman arkensa sujumisesta.

Aikuisen läsnäolo on tärkeää nuorelle. Kannustamme ja tuemme nuorta hänen omien taipumustensa ja kiinnostuksen kohteidensa löytämiseen ja hyödyntämiseen muun muassa opinnoissa ja harrastuksissa. Jokaisella nuorella on erityisiä taitoja ja mielenkiinnon kohteita. Meidän tehtävämme on tukea ja ohjata nuorta tasapainoisen tulevaisuuden mahdollistavissa valinnoissa.

Lapsen kokonaisvaltaisen turvallisuuden varmistamiseen kuuluu yhteisiin arjen toimintamalleihin sopeutuminen ja niiden mukaan toimiminen. Turvallisuus voi tarkoittaa myös rajojen asettamista ja valvontaa. Kaiken tavoitteena on kuitenkin luoda nuorellesi turvallinen ja läheinen ilmapiiri, jossa hän tuntee itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi.

 

Nuorelle on tärkeä oppia tunnistamaan tunteensa sekä harjoitella niiden nimeämistä ja hallintaa. Ristiriitatilanteiden ja erimielisyyksien selvittämisessä nuori opettelee pyytämään ja antamaan anteeksi. Ne ovat tärkeitä taitoja nuoren loppuelämää ajatellen.

Opettamalla nuorellesi rajojen, sääntöjen ja sopimusten tekemistä ja noudattamista autamme häntä luomaan rajoja ja kantamaan vastuusta omasta toiminnastaan.

Mikä Honkalyhty

Honkalyhty toimii Kangasalla.

Toimintaperiaatteemme

Yhteiset toimintatavat luovat turvaa.

Yhteydenpito

Tuemme yhteydenpitoa läheisiin.