Honkalyhdyssä toimii Kangasalan kunnan Pikkolan koulun erityisopetusyksikkö. Yksilöllinen opetus auttaa koulukuntoisuuden saavuttamisessa ja edesauttaa siirtymistä yleisopetukseen valmiuksien kasvaessa.

Yleisopetuksen valmiudet vastata erityistä tukea ja hoivaa tarvitsevien koulunkäyntitarpeisiin ovat rajalliset. Meillä nuorella on mahdollisuus opiskella tuetusti pienryhmässä, jossa on maksimissaan kymmenen oppilasta. Näin jokaiselle nuorelle pystytään tarjoamaan yksilöllistä tukea ja opastusta opintojen eteenpäin viennissä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Kangasalan kunta on palkannut erityisyksikköömme erityisopettajan ja kouluavustajan, jotka vastaavat koulun arjesta. Koulutuntien ulkopuolella ohjaajamme auttavat nuoria läksyjen kanssa. Päästyään uudelleen kiinni oppivelvollisuuden suorittamiseen nuorella on mahdollisuus rakentaa itselleen suunnitelmallisesti opinto- ja urapolkua.

Omissa tiloissamme toteutetun erityisopetuksen lisäksi nuorella on mahdollisuus hakeutua yleisopetukseen tai jatko-opintoihin. Kangasalla on yläkoulun lisäksi oma lukio. Erilaisilla suuntautumis- ja painotusvaihtoehdoilla olevia lukioita löytyy Tampereelta, hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) lähin toimipiste sijaitsee vain noin kilometrin päässä Honkalyhdystä. Tredun opintopolkuvalikoima on laaja. Opintosuunnitelmassa on tarjolla peräti 34 erilaista ammatillista perustutkintoa. Kangasalan toimipisteessä voi suorittaa muun muassa elintarvikealan, hotelli- ja ravintola-alan, sähkö- ja automaatiotekniikan, rakennusalan, kiinteistöpalvelujen, turvallisuusalan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot.

Oppilaitoksen 18 toimipisteessä 9 lähikunnassa on tarjolla lisää opintopolkuja ammattiin tähtäävälle nuorelle.

Muita mahdollisia jatko-opintopaikkoja lähiseudulla ovat mm. Ahlmanin opisto, Tampereen palvelualan ammattiopisto ja Pirkanmaan ammattiopisto.

Opinnoissaan pidemmälle tähtääville naapurikaupunki Tampere tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet.

Tampereen Ammattikorkeakoulussa koulutus painottuu etenkin tekniikkaan, hyvinvointipalveluihin, liiketalouteen ja kulttuuriin. Koulutusta annetaan kuudessa eri koulutusyksikössä. TAMK:n koulutustarjontaan voit tutustua tarkemmin täältä.

Tampere on yliopistokaupunki. Vuoden 2019 alussa saatiin päätökseen ns. Tampere3-hanke, jossa kaupungin yliopistot – Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto – yhdessä TAMK:n kanssa yhdistivät voimavaransa ja syntyi yksi uusi, monialainen yliopisto. Nuoren on siis itsenäistyttyään mahdollista jatkaa opintojaan hyvinkin pitkälle Tampereen seudulla. Opintovalikoima ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat varsin laajat.