Oikeutesi osallistua sinua koskevaan päätöksentekoon on laissa tarkkaan säädeltyä. Mahdollisuus olla osallisena ja mukana asioittesi käsittelyssä on tärkeää. Opit myös sitoutumaan yhteisiin periaatteisiin ja elämään vastuullisesti yhteisön jäsenenä.

Kohtelemme meille sijoitettuja nuoria tasa-arvoisesti yksilöinä ja jokaisen näkemyksiä kunnioittaen. Meille on tärkeää, että koet tulleesi kuulluksi ja näkemyksiäsi on arvostettu.

Osallisuus rakentuu muun muassa mahdollisuudestasi vaikuttaa viranomaisten kanssa käytävien palaverien sisältöihin – asioihin, joita niissä käsitellään. Lastensuojelussa käsiteltävät asiat ovat usein aikuisten näkökulmasta hankalia ja monitahoisia, mutta sinun oikeutesi on tietää, mihin sinulta odotetaan kantaa tai mielipidettä. Kyse on kokonaisvaltaisesta prosessista. Sinulla on myös oikeus saada tieto kaikista sinuun kohdistetuista päätöksistä sekä valitusmahdollisuuksistasi.

Vastuu päätösten teosta on kuitenkin aikuisilla, jotka myös kantavat vastuun päätöksistä. Päätösten perustana on aina ammattilaisten arvio sinun tilanteestasi.

Oikeuksien kääntöpuolena on vastuu. Aikuisten tehtävänä on ohjata ja opettaa sinua myös kantamaan vastuun tekemisistäsi. Sen vuoksi arjessamme on joukko kaikkia nuoria yhtälaisesti koskettavia periaatteita, joita sinun edellytetään kunnioittavan ja noudattavan. Niiden tarkoituksena on tuoda turvaa arkeen. Tasapuolisuuden nimissä periaatteet ovat yhtäläiset kaikille, joskin sinun tai muiden nuorten yksilöllisen tilanteen vuoksi joissakin asioissa voi olla myös yksilökohtaisia periaatteita. Kaikkien ratkaisujen taustalla on kuitenkin sinun etusi, sinun henkilökohtaisessa tilanteessasi.