Luottamuksellisuus on äärimmäisen tärkeää, jotta jokainen yhteisön jäsen voi kokea olonsa turvalliseksi. Turvallisuuden tunteen tukeminen on myös tärkeä osa arkea.

On hyvä ymmärtää, että jos keskustelet yhteisön ulkopuolisten tahojen kanssa, voit puhua vain itseäsi koskevista asioista, omista kokemuksistasi ja niistä taidoista, joita olet sijoituksen aikana opetellut.

Luottamuksellisuuden ylläpitäminen edellyttää myös, ettet puhu muista yhteisön jäsenistä tai heidän ongelmistaan muiden kanssa. Voit kuitenkin puhua avoimesti ja vapaasti esimerkiksi omaohjaajasi kanssa, sillä häntä sitoo ammatillinen vaitiolovelvollisuus.

Yhteydenpidossa ja kaverisuhteissa sijoituksen aikana emme halua sinun tuntevan vastuuta ja kuormittuvan lisää toisten tarpeista tai kriiseistä. Yhteydenpito voi joskus aiheuttaa ristiriitoja yhteisössä ja yhteydenpidon vaikutuksia sinuun sekä ryhmään arvioidaan aktiivisesti. Tämä koskee myös yhteydenpitoa sosiaalisen median kautta.

Voit ottaa haastavassa hetkessä lyhyen ”aikalisän” ja tarvittaessa poistua hetkeksi omaan huoneeseesi, jos sinulla on sellainen olo, että tilanne on sillä hetkellä liian kuormittava. Sano poistuessasi kuitenkin esimerkiksi ”Poistun hetkeksi”. Ohjaajat antavat sinulle tarvitsemaasi tilaa.

Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. Tähän kuuluu fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus. Minkäänlainen fyysinen tai sanallinen uhkaava käyttäytyminen, kaltoinkohtelu tai häiritseminen ei ole yhteisössä sallittua. Yhteisön jäsenten odotetaan kunnioittavan itseään ja muita. Jos suutut tai turhaudut älä huuda tai kiroile, paisko tavaroita tai liikehdi uhkaavasti vaan ota aikalisä. Itsensä tai toisten vahingoittamiseen tarkoitettujen aseiden tai esineiden tuonti yhteisöön on kiellettyä.

Alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden käyttö, hallussapito ja välittäminen on kielletty.

Jos tarvitset psykiatrista sairaalahoitoa, neuvottelemme sinun ja sinua hoitavien työntekijöiden kanssa selvitelläksemme asiakas-, hoito- ja kasvatus- sekä palvelusuunnitelman sisältöä. Psykiatrista tukea sinun on mahdollista saada myös Honkalyhdyssä tai avopalvelujen piirissä Kangasalla sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköiltä.