Moniammatillinen hoito- ja kasvatushenkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Aina vähintään puolet hoito- ja kasvatushenkilökunnastamme on sosiaali- ja terveysalan AMK–koulutettuja. Työyhteisömme kouluttautuu jatkuvan kouluttautumisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tarjoamme Honkalyhdyssä työntekijöillemme vahvan ammatillisen tuen sekä työnohjauksen.

Laitoksen johtaja

• Sosionomi AMK
• Opinnäytetyön aiheena “Pelaamisen merkityksiä ja vaikutuksia nuorelle”
• Yhteisöpedagogi AMK, opinnäytetyön aiheena “Nuoria osallistava sekä aktivoiva tapahtuma”
• Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
• Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
• Täydennyskoulutuksena mm. Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus, Tunnekuunteleminen-peruskoulutus, Debriefing-kurssi, Vakavasti traumatisoitunut lapsi sijaishuollossa -koulutus
• Toiminut usean vuoden ajan ohjaajana lastensuojelun laitosyksiköissä, viimeksi noin vuoden va. vastaavana ohjaajana
• Lisäksi työskennellyt vajaan kymmenen vuoden ajan etsivän nuorisotyön tehtävissä eri kunnissa, toiminut myös kouluavustajana, päiväkotiapulaisena sekä työntekijänä erilaisissa nuorten syrjäytymistä ehkäisevissä projekteissa
• Osallistunut aktiivisesti yhdistystoimintaan urheilun ja kulttuurin eri organisaatioissa
• Ruokapalvelun perustutkinto, suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto, järjestyksenvalvojan peruskurssi

Kysy vapaita paikkoja: yksikön johtaja, puh. 045 134 2166.

 

Vastaava ohjaaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Lääke-esittelijäkoulutus
• Psykoedukaatiokoulutus, Psykoedukatiivinen perhetyö
• Työskennellyt vastaavana psykiatrisena sairaanhoitajana lastensuojeluyksikössä vastuualueena nuorten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, lääkehoito, koulutukset sekä hoidon ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä asiakkaiden, perheiden ja nuorisopsykiatrian kanssa
• Noin 15 vuoden työkokemus lasten ja nuorten akuuttipsykiatrian sairaalaosastolta psykiatrisena sairaanhoitajana
• Kymmenen vuoden kokemus tehtävistä SOTE-asiantuntijakouluttajana ja muun muassa lääkehoidon sekä päihde- ja mielenterveystyön tuntiopettajana
• Ollut perustamassa Suomen ensimmäistä yksityistä vuodeosastoa aluepäällikkönä
• Työskennellyt lääke-edustajana noin kolmen vuoden ajan
• Entinen maajoukkuetason lentopalloilija

Ohjaajat

Laillistettu sosionomi, sosiaaliohjaaja
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Perhetyön ja lastensuojelun ammatillinen lisäkoulutus, kehittämistehtävän aiheena “Häiriökäyttäytymisestä elämän hallintaan”, lisäkoulutusjaksoja muun muassa väkivaltaisen nuoren kohtaamisesta potilaana ja asiakkaana sekä väkivaltakokemusten puheeksiotto ja käsittely sijoitettujen lasten vertaistukiryhmissä
Yli 16 vuoden työkokemus toimimisesta lastensuojelulaitosten johtajana, työskennellyt lisäksi useita vuosia ohjaajana, kouluavustajana ja perhetyöntekijänä sekä julkisella ja kolmannella sektorilla myös päihdetyöntekijänä, nuoriso-ohjaajana, lastentarhanopettajana ja SOS-lapsikylän kasvattajana
Lähihoitajan näyttötutkinnon arvioijakoulutus
Urheiluhierojatutkinto, työskennellyt jääkiekkomaajoukkueen ja SM-liigajoukkueen kanssa, A-valmentaja (SVUL)

Sosionomi AMK
Täydennyskoulutusta mm. aiheista traumahäiriöt ja vakauttaminen, kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus, rajoitustoimenpiteet lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidossa, henkilöturvakoulutus
Useiden vuosien kokemus ohjaajan tehtävistä lastensuojelun sijaishuoltoyksikössä, vastuualueena muun muassa ympäristö- ja IT-asiat, lisäksi työskennellyt perheohjaajana perhetyön tiimissä

Sairaanhoitaja AMK
Perhehoitotyön koulutus, opiskelijan ohjaus- ja arviointikoulutus, psykiatrinen täydennyskoulutus, kuntohoitajan tutkinto, yrittäjäkurssi, hoitotyö terveyden äkillisissä muutoksissa -koulutus
Työskennellyt lastensuojelun laitosyksikössä noin neljä vuotta

Lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus / mielenterveys- ja päihdetyö
Ratkaisukeskeiset menetelmät neuropsykiatrisen asiakkaan kohtaamisessa
Kokemusta liikunnanohjaajan ja koulunkäynnin ohjaajan sekä mielenterveyshoitajan (akuuttipsykiatria) tehtävistä, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Työskennellyt lastensuojelun laitosyksikössä yli kolme vuotta

Lähihoitaja
Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, opinnäytetyö aiheesta “Lasten ja nuorten masennus”
Työskennellyt lähihoitajana erilaisissa palveluyksiköissä, lisäksi palveluohjaajana ja tiimiesimiehenä hoivan ja terveydenhuollon alan palveluita sekä julkiselle että kuluttajasektorille tuottavassa yrityksessä

Lähihoitaja
Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma
Työkokemusta lastensuojelun laitosyksikössä, koululaitoksessa, perhekeskuksessa sekä palveluasumisyksikössä, Avekki1-koulutus, väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta
Sihteerin ammattitutkinto