Moniammatillinen hoito- ja kasvatushenkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Aina vähintään puolet hoito- ja kasvatushenkilökunnastamme on sosiaali- ja terveysalan AMK–koulutettuja. Työyhteisömme kouluttautuu jatkuvan kouluttautumisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tarjoamme Honkalyhdyssä työntekijöillemme vahvan ammatillisen tuen sekä työnohjauksen.

Laitoksen johtaja

• Laillistettu sosionomi, sosiaaliohjaaja
• Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
• Perhetyön ja lastensuojelun ammatillinen lisäkoulutus, kehittämistehtävän aiheena ”Häiriökäyttäytymisestä elämän hallintaan”
• Yli 16 vuoden työkokemus lastensuojelulaitosten johtajana toimimisesta, työskennellyt lisäksi useita vuosia ohjaajana, kouluavustajana ja perhetyöntekijänä
• Julkisella ja kolmannella sektorilla työskennellyt myös päihdetyöntekijänä, nuoriso-ohjaajana, lastentarhanopettajana ja SOS-lapsikylän kasvattajana
• Lähihoitajan näyttötutkinnon arvioijakoulutus
• Lisäkoulutusjaksoja mm: Väkivaltainen nuori potilaana ja asiakkaana sekä väkivaltakokemusten puheeksiotto ja käsittely sijoitettujen lasten vertaistukiryhmissä
• Urheiluhierojatutkinto, työskennellyt jääkiekkomaajoukkueen ja SM-liigajoukkueen kanssa, A-valmentaja (SVUL)

 

Kysy vapaita paikkoja: yksikön johtaja Asko Saari, puh. 045 134 2166.

Ohjaajat

Sosionomi YAMK
Työkokemusta lastensuojelun avohuollon perhetyöstä, kriisi- ja perhehoitotyöstä, tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestämisestä, perusopetuksesta sekä turvallisuusalalta. Ammatilliset opinnot painottuivat perhehoitotyöhön sekä mielenterveyteen, päihdehuoltoon ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviin opintoihin. Lisäksi kasvatus- ja aikuiskasvatustieteiden yliopisto-opintoja.

Sosionomi AMK
Työkokemusta lastensuojelun laitosyksiköstä, Aggression Replacement Training® -ohjaaja

Sairaanhoitaja AMK
Perhehoitotyön koulutus, opiskelijan ohjaus- ja arviointikoulutus, psykiatrinen täydennyskoulutus, kuntohoitajan tutkinto, yrittäjäkurssi, hoitotyö terveyden äkillisissä muutoksissa 20 ov

Lasten ja nuorten erityisohjaaja
Sairaanhoitaja-opiskelija, pian valmistuva sairaanhoitaja AMK
Työkokemusta lastensuojelusta yli 20 vuotta
Ravitsemushoitosuositukset, näytön vastaanottaja ja arvioijakoulutus, autismin kirjo tutuksi -koulutus

Lähihoitaja
Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus
20 vuoden työkokemus lastensuojelu- sekä hoito- ja kasvatustehtävistä

Lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus / mielenterveys- ja päihdetyö
Ratkaisukeskeiset menetelmät neuropsykiatrisen asiakkaan kohtaamisessa
Kokemusta liikunnanohjaajan ja koulunkäynnin ohjaajan sekä mielenterveyshoitajan (akuuttipsykiatria) tehtävistä, elektroniikan ja tieteoliikennetekniikan koulutusohjelma

Lähihoitaja
Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut suojelumies, kondiittori

Lähihoitaja-opiskelija
Aggression Replacement Training® -ohjaaja, uimaopettaja, tullissa ja rikostorjunnassa sekä huumekoiraohjaajana yli 10 vuotta työskennellyt rikostutkija

Keittiö

Emäntä
Ravintolakokin koulutus
Työkokemukseen kuuluu vankka kokemus kuntouttavasta työtoiminnasta ja ohjauksesta