Moniammatillinen hoito- ja kasvatushenkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Aina vähintään puolet hoito- ja kasvatushenkilökunnastamme on sosiaali- ja terveysalan AMK–koulutettuja. Työyhteisömme kouluttautuu jatkuvan kouluttautumisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tarjoamme Honkalyhdyssä työntekijöillemme vahvan ammatillisen tuen sekä työnohjauksen.

Laitoksen johtaja

• Laillistettu sosionomi, sosiaaliohjaaja
• Laillistettu psykoterapeutti, erityistason perheterapiakoulutus
• Työnohjaajakoulutus, työnohjaajana lastensuojelun perhehoidon kentässä -koulutus
• Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
• Perhearviointi – perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus
• Väkivaltariskien arvioinnin ”Structured Assesment of Violence Risk in Youth (SAVRY)” -koulutus
• Kriisityöntekijän koulutus ”Stepped model of care”
• Traumatisoituneiden lasten ja nuorten toipumistekniikoiden opettamisen manuaalin ohjaajakoulutus
• Lähes 30 vuoden kokemus työskentelystä lastensuojeluyksiköissä, niistä 10 vuotta johtajana, vuosi kehitysjohtajana ja reilut kolme vuotta palvelupäällikkönä sekä noin 13 vuotta lastensuojeluyksikön ohjaajana ja yksikön johtajan sijaisena

 

Kysy vapaita paikkoja: yksikön johtaja Sirpa Ronkainen, puh. 045 134 2166.

 

Vastaava ohjaaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Lääke-esittelijäkoulutus
• Työskennellyt vastaavana psykiatrisena sairaanhoitajana lastensuojeluyksikössä vastuualueena nuorten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, lääkehoito, koulutukset sekä hoidon ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä asiakkaiden, perheiden ja nuorisopsykiatrian kanssa
• Kymmenen vuoden kokemus tehtävistä SOTE-asiantuntijakouluttajana ja muun muassa lääkehoidon sekä päihde- ja mielenterveystyön tuntiopettajana
• Ollut perustamassa Suomen ensimmäistä yksityistä vuodeosastoa aluepäällikkönä
• Työskennellyt lääke-edustajana noin kolmen vuoden ajan
• Yli kymmenen vuoden työkokemus psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävistä sairaalayksiköissä
• Entinen maajoukkuetason lentopalloilija

Ohjaajat

Laillistettu sosionomi, sosiaaliohjaaja
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, perhetyön ja lastensuojelun ammatillinen lisäkoulutus, kehittämistehtävän aiheena ”Häiriökäyttäytymisestä elämän hallintaan”, lisäkoulutusjaksoja muun muassa väkivaltaisen nuoren kohtaamisesta potilaana ja asiakkaana sekä väkivaltakokemusten puheeksiotto ja käsittely sijoitettujen lasten vertaistukiryhmissä
Yli 16 vuoden työkokemus toimimisesta lastensuojelulaitosten johtajana, työskennellyt lisäksi useita vuosia ohjaajana, kouluavustajana ja perhetyöntekijänä sekä julkisella ja kolmannella sektorilla myös päihdetyöntekijänä, nuoriso-ohjaajana, lastentarhanopettajana ja SOS-lapsikylän kasvattajana
Lähihoitajan näyttötutkinnon arvioijakoulutus
Urheiluhierojatutkinto, työskennellyt jääkiekkomaajoukkueen ja SM-liigajoukkueen kanssa, A-valmentaja (SVUL)

Sairaanhoitaja AMK
Perhehoitotyön koulutus, opiskelijan ohjaus- ja arviointikoulutus, psykiatrinen täydennyskoulutus, kuntohoitajan tutkinto, yrittäjäkurssi, hoitotyö terveyden äkillisissä muutoksissa -koulutus

Lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus / mielenterveys- ja päihdetyö
Ratkaisukeskeiset menetelmät neuropsykiatrisen asiakkaan kohtaamisessa
Kokemusta liikunnanohjaajan ja koulunkäynnin ohjaajan sekä mielenterveyshoitajan (akuuttipsykiatria) tehtävistä, elektroniikan ja tieteoliikennetekniikan koulutusohjelma

Lähihoitaja
Kokemusta ohjaajan tehtävistä eri lastensuojeluyksiköissä sekä kehitysvammaisten avopalveluiden työ- ja päivätoimintayksikössä

Lähihoitaja
Aggression Replacement Training® -ohjaaja, uimaopettaja, tullissa ja rikostorjunnassa sekä huumekoiraohjaajana yli 10 vuotta työskennellyt rikostutkija

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, psykiatrinen lastensuojelutyö -koulutus, kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus, traumahäiriöt ja vakauttaminen
Kokemusta lastensuojelulaitoksen ohjaajan tehtävistä sekä avohuollon ohjaajan tehtävästä, jossa työmuotoina perhetyö, jälkihuoltotyö, ammatillinen tukihenkilötyö sekä tuetun asumisen palvelu mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Keittiö

Emäntä
Ravintolakokin koulutus
Työkokemukseen kuuluu vankka kokemus kuntouttavasta työtoiminnasta ja ohjauksesta