Yhdessä jaetut arvot ovat parhaan työelämän ja palvelun perusta. Yksikön arvot kertovat yksikön tavasta tehdä työtä ja vaikuttavat päämäärien asettamiseen sekä keinoihin saavuttaa ne. Honkalyhdyn arvot perustuvat tarpeisiin ja motivoivat toimintaamme sekä päätöksiämme.

Honkalyhdyn arvoja ovat

• Asiakaslähtöisyys • Yksilöllisyys • Yhteistyö • Osallisuus • Turvallisuus • Tuloksellisuus • Ammatillisuus

 

Honkalyhdyn toimintaperiaatteet

Honkalyhdyssä tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja vaikuttavaa lastensuojelun laitoshoitoa sekä jälkihuoltoa. Kaiken toimintamme lähtökohtana on asiakkaan tilanteen edistäminen, kuntoutuminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Toimintaperiaatteitamme ohjaavat voimassa oleva lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaki sekä lukuisat muut alan asetukset, säädökset ja suositukset.

Paras hyöty saavutetaan nuoren, perheen, sosiaalitoimen sekä yhteistoimijoiden tiiviillä yhteistyöllä.

 

Kysy vapaita paikkoja: yksikön johtaja Henna Heikkilä, puh. 045 134 2166.