Liikunta- ja harrastustoiminnan toteuttaminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista kuntoutumista, hoitoa ja kasvatusta sekä asiakaskohtaista palvelusuunnitelmaa.

Honkalyhdyssä liikunta- ja harrastustoiminta sisältyy viikko-ohjelmaan. Yksilöllisiä harrastuksia ja erityislahjakkuuksia pyritään tukemaan järjestämällä harrastusmahdollisuus tarvittaessa myös Kangasalan ulkopuolelle.

Honkalyhdyssä on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ja liikkua. Pihapiiri on suunniteltu lapsille ja nuorille sopiviin aktiviteetteihin. Lisäksi käytettävissä on Kangasalan, Tampereen ja muiden lähikuntien liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. Nuorten yksilöllistä harrastustoimintaa tuetaan aina mahdollisuuksien, nuoren toiveiden, henkilökohtaisen suunnitelman sekä asiakassuunnitelmapalaverissa sovitun linjan mukaisesti.

Niin Kangasalan kuin lähikuntienkin tarjonta harrasteiden osalta on lähes rajaton. Kangasala-opistossa erilaisia taitoja opiskelee vuosittain noin 5000 henkilöä. Uudehko Kangasala-talo tarjoaa monipuolisesti kulttuuria ja kunnan liikunta- ja urheiluseurojen lajivalikoima on kattava.

Jos Kangasalta ei löydy omalle harrastukselle tiloja, opetusta tai ryhmiä, Tampere mitä suurimmalla todennäköisyydellä pystyy vastaamaan tähän puutteeseen.

Meille Honkalyhdyssä on tärkeää, että nuori löytää itselleen oman mielenkiinnon kohteensa ja yksilölliset taitonsa. Sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että nuori on valmiuksiensa mukaisesti – joko tuetusti tai omatoimisesti – tekemisissä myös ennalta vieraiden ihmisten kanssa ja oppii toimimaan uusissa, normaaliarjesta ehkä hieman poikkeavissakin tilanteissa rationaalisesti.