Arjessa harjoittelemme aktiivisesti erilaisia arjen hallintataitoja – sosiaalisia taitoja ja arjen askareita, joita nuori tulee tarvitsemaan omassa, itsenäisessä elämässään. Askareet voivat olla esimerkiksi kodinhoidollisia tehtäviä tai kuntouttavaa työtoimintaa.

Aamulla jokaisella nuorella on tavoite alkavalle päivälle. Aamutoimiin kuuluu peseytymisen ja pukeutumisen lisäksi oman huoneen siistiminen päiväkuntoon. Aamupala nautitaan joko yhdessä tai erikseen riippuen nuorten koulunkäynnin tilanteesta. Aamupalaan voi liittyä myös nuorille kuuluvia velvoitteita ja ainakin astioiden korjaaminen kuuluu normaaleihin arkirutiineihin.

Arkipäivät kuluvat pääsääntöisesti koulussa – joko Honkalyhdyssä tai muussa oppilaitoksessa. Koulupäivän jälkeen varataan aikaa läksyihin ja muihin koulunkäyntiin liittyviin velvoitteisiin. Apua näissä tehtävissä nuori saa Honkalyhdyn ohjaajilta.

Illasta varataan aikaa harrasteisiin ja muihin vapaa-ajan askareisiin. Nuori voi liittyä paikallisen urheiluseuran toimintaan tai löytää itselleen jonkin muun harrastuksen. Nuoret ja ohjaajat suunnittelevat yhdessä myös yhteistä peli- ja muuta toimintaa. Yhteisön viikko-ohjelman lisäksi kullekin nuorelle laaditaan oma viikko-ohjelma, jossa huomioidaan hänen fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakykynsä sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen.

Iltaisin on aikaa myös henkilökunnan kanssa käytäviin keskusteluihin. Omaohjaajakeskusteluja käydään 1–2 kertaa viikossa, mahdollisesti useamminkin. Omaohjaajan suhde nuoreen on terapeuttinen ja nuorta kannatteleva.

Koulupäivien jälkeen arkeen sisältyy myös yleisiä kodinhoidollisia askareita. Nuoret opettelevat kantamaan omalta osaltaan vastuunsa tilojen ja ympäristön siistinä pitämisestä, huolehtimaan vaatehuollostaan ja puhtaudestaan ja muista aivan tavallisista arjen rutiineihin kuuluvista asioista. Varsinkin oman huoneen siisteys on asia, johon ohjaajat kiinnittävät huomiota.

 

 

 

Yöhön valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin rauhoittamalla ilta esimerkiksi vauhdikkailta toiminnoilta. Nuoren annetaan rauhoittua ja valmistautua yöhön omaan tahtiinsa. Kun yöuni on riittävä, aamupala maistuu paremmin ja seuraavan päivän askareetkin sujuvat helpommin.

Arjen sujumisen kannalta riittävä uni on oleellisen tärkeä asia nuorelle. Uni on tärkeää aivojen toiminnalle, sillä se tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin painumisen. Unta tarvitaan myös kasvun ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tueksi. Unessa nuori usein käsittelee vaikeita asioita ja mahdollisia pelkojaan.

Riittävän unen varmistamiseksi yö on Honkalyhdyssä rauhoitettu muun muassa elektronisten laitteiden, kuten puhelinten, tablettien ja musiikkilaitteiden käytöltä. Omaan huoneeseen rauhoitutaan hyvissä ajoin ja valmistaudutaan iltatoimiin. Samalla opetellaan antamaan rauha myös muille asukkaille.

Yhteiset retket kuuluvat ohjelmaan

Nuoret ja ohjaajat tekevät yhdessä myös erilaisia tutustumiskäyntejä ja retkiä yhdessä valitsemiinsa kohteisiin, kuten elokuviin, teatteriin, museoihin, konsertteihin ja muihin nuoria kiinnostaviin tapahtumiin.

Etenkin koulujen loma-aikoina ohjelmassa voi olla retkiä erämaamajoihin tai esimerkiksi laskettelukeskuksiin. Valintoja ohjaavat Honkalyhdyssä olevien nuorten kiinnostuksen kohteet ja toiveet. Mukana on aina kuitenkin aikuisia huolehtimassa turvallisuudesta.