Erityislastensuojeluyksikkö Honkalyhty tarjoaa erityisen vaikuttavia ja laadukkaita lastensuojelun palveluita ainutlaatuisessa miljöössä Kangasalla.

Psykiatrinen osaamisemme vahvistui entisestään, kun yksikön johtajaksi kutsuttiin kokenut sosiaaliohjaaja, perhe-/psykoterapeutti Sirpa Ronkainen. Työparikseen hän sai psykiatrisen sairaanhoitajan koulutuksen ja vahvan psykoedukatiivisen perhetyön kokemuksen omaavan Reijo Lyytisen. Yksiköllämme on nyt erinomaiset valmiudet vastata entistäkin laajemmin lasten ja nuorten psyykkisiin ongelmiin.

Psykiatrisen osaamisemme vahvistuminen tietää myös laajempaa näkökulmaa hoidollisessa viitekehyksessä. Traumaattisten kokemusten käsittely ja niiden tuomien reaktioiden, käyttäytymisen ja vireystilojen säätely ovat edelleen palvelumme ytimessä, mutta nuorten psyykkisiä ongelmia ja elämäntilannetta arvioidaan entistä monipuolisemmin – muun muassa perheen vuorovaikutuksen, sairauksien ja itsetunto- tai kiintymyssuhdeongelmien näkökulmasta. Tarvittaessa meillä on mahdollisuus tarjota rinnallakulkevan perhetyön lisäksi ammatillista erityisosaamista perheen kokonaistilanteen arvioimiseksi.

Honkalyhdyssä on mahdollista toteuttaa sekä lyhyempiaikaista lapsen ja perheen kokonaistilanteen ja palvelutarpeen arviota että pidempiaikaista, lastensuojelun kuntouttavaa laitoshoitoa. Lapsella on mahdollisuus saada vahvaa psykiatrista tukea ja arviota tilanteeseensa sekä työstää tunne-elämäänsä, mahdollisia aggressio- tai päihdeongelmiaan tai käyttäytymisen ja koulunkäynnin haasteitaan.

Vakauttava, jäsennelty arki yhdessä monipuolisen toiminnallisuuden kanssa luovat turvalliset olosuhteet harjoitella uusia taitoja ja suunnitella tulevaisuutta. Tiloissamme toimii myös Pikkolan koulun erityisopetuksen yksikkö, jossa lapset saavat yksilöllistä ohjausta ja tukea opinnoissaan.

Vapaita paikkoja voit kysellä:
yksikön johtaja Sirpa Ronkainen
puh. 045 1342166 • vastaava.johtaja@honkalyhty.fi