Erityislastensuojeluyksikkö Honkalyhty järjesti kasvatushenkilöstölleen koulutuksen, jonka aiheena oli ”Vakava traumatisoituminen, sen arviointi ja vakauttaminen”. Koulutuksen piti lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkäri, traumaterapeutti Mirja Vyyryläinen, joka toimii myös Honkalyhdyn terveydenhuollon toiminnasta vastaavana lääkärinä.

Koulutuksessa perehdyttiin muun muassa siihen, mitä on psyykkinen traumatisoituminen. Lisäksi käsiteltiin erilaisia kiintymyssuhteita, vireystiloihin liittyvää sietoikkunaa ja autonomista hermostoa sekä mm. dissosiaatiota ja dissosiaatiohäiriöitä.

Koulutuksessa perehdyttiin myös vakauttamiseen – mitä se on, miksi sitä tarvitaan ja minkälaisista eri näkökulmista sitä voidaan laitoshoidossa lähestyä. Traumaattisten muistojen osalta keskityttiin laukaisevien tekijöiden tunnistamiseen, traumalaukaisijoiden käsittelemiseen ja vakauttamiseen arjessa. Aiheena oli myös sijaistraumatisoituminen ja työntekijän jaksaminen näiden hankalien teemojen keskellä.

Asioita käytiin läpi niin käsitteiden ja teorioiden kuin käytännön harjoitustenkin kautta.

Koulutukselle on tulossa jatkoa. Koulutus oli osa Honkalyhdyn kasvatushenkilöstölleen laatiman jatkuvan täydennyskoulutusohjelman kokonaisuutta.